Visie

In de Johannesschool

werken

kinderen, ouders en het hele schoolteam samen

in openheid, vertrouwen en met respect

voor elkaars visie.

School en ouders

kiezen

er bewust voor om samen

in te staan voor de groei van het kind.

We leggen de ervaringen van school en thuis naast elkaar

omdat we elk expert zijn op ons eigen terrein.

We dagen onze kinderen uit,

prikkelen hen en bieden kansen

om de wereld om ons heen

te verkennen.

Onze juffen en onze meesters

stimuleren

de goesting van de kinderen

om zelfstandig aan de slag te gaan:

zelf problemen oplossen,

hulp vragen,

durven falen en opnieuw proberen.

Elk kind

groeit en leert anders.

Binnen de draagkracht van de school bieden we

extra hulp, begeleiding en uitdaging.

We dragen zorg

voor het milieu, de anderen én onszelf.

We gaan respectvol om met materiaal.

Ieder

heeft zijn eigen achtergrond, talenten, culturele identiteit.

Deze veelzijdigheid verrijkt en motiveert

om het beste

uit iedereen te blijven halen.