Praktisch

LESUREN

Voormiddag 08.40 uur tot 12.25 uur
Namiddag13.25 uur tot 15.30 uur

SPEELTIJDEN

Lagere schoolVan 10.20u tot 10.35u en van 14.20u tot 14.30u
KleuterschoolVan 10.40u tot 10.55u en van 15.05u tot 15.20u

Beide gebouwen zijn tijdens de normale schooluren gesloten wegens veiligheidsredenen.

Alleen tijdens voor– en naschoolse opvang en 15 minuten vóór het begin van de lessen zijn de toegangsdeuren open. Wie tijdens de lesuren het schoolgebouw wil betreden, belt aan op het officiële adres en meldt zich aan op het secretariaat.

OPENINGSUREN POORTEN

De schoolpoorten worden geopend om 8.25 uur (’s morgens) en om 13.10 uur (’s namiddags)

Van dan af is er toezicht voorzien op de speelplaats.

Alle leerlingen, zowel kleuters als lagere schoolkinderen, zijn tijdig op school aanwezig, d.w.z. vóór het belsignaal dat het begin van de lessen aankondigt.

Alle kinderen worden aan de poort afgezet. Ze gaan rechtstreeks naar de klas.