Dag van de Sportclub

 

L6 kwam massaal sportief naar school op de dag van de sportclub!Dag-van-de-Sportclub

Nieuws van de bosklassen

Maandag 22 oktober 2018

Meester Geert en juf Ria spelen toneel en samen zingen we het bosklassenlied. Nog even dag zeggen tegen de ouders en weg zijn we.

Wil u ook meer weten over hoe het onze vijfdejaars vergaat? Klik dan hier!

 

Veldloop

Geluk is... Samen sporten!

Foto's weldra online!

Naamloos-1

 

 

Schoolstraat

De-Schoolstraat

Pestactieplan

Pestactieplan   Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen zich op school goed voelen.
Toch blijkt uit onderzoek dat één op vier kinderen uit het basisonderwijs slachtoffer is van pestgedrag.
Ook in de media hoor je regelmatig over “pesten”, maar het is echter niet nieuw. Het is ook geen verschijnsel van de laatste jaren.
Waarschijnlijk herinnert iedereen zich talrijke gevallen uit zijn eigen schooltijd waarin klasgenoten werden gepest of er niet bij hoorden.
Als ouder wil je echter dat je kind dit nooit overkomt. Het is evenmin een pretje als je hoort dat je kind zelf een pestkop is. En hoe je ook je best hebt gedaan, hoe pak je als ouder zulke problemen best aan? 

Lees meer...