Verkeer

Dit schooljaar besteden we extra aandacht aan verkeer omdat we het belangrijk vinden dat kinderen zich veilig voelen en gedragen in het verkeer. We vroegen ons af hoe de leerlingen van de Johannesschool naar school komen: met de fiets, met de auto, te voet ... Daarom vroegen we op 13 mei alle leerlingen een laatste maal hoe zij die dag naar school kwamen.

 

Een record: Maar liefst 329 kinderen kwamen die dag te voet of met de fiets naar school! Proficiat!!!

 

Ook volgend jaar zullen we dit als school verder blijven onderzoeken. We hopen dan nog beter resultaten te boeken!

 

Schermafdruk 2019-05-14 16.33.45