Dagindeling

DAGINDELING

 Voormiddag : 08.25 uur tot 12.05 uur

Namiddag : 13.25 uur tot 15.30 uur

 

Speeltijden:

Speeltijden lagere school: 

Van 10.05u tot 10.20u en van 14.20u tot 14.30u

Speeltijden kleuterschool: 
Van 10.25u tot 10.40u en van 15.05u tot 15.20u

Beide gebouwen zijn tijdens de normale schooluren gesloten wegens veiligheidsredenen.
Alleen tijdens voor– en naschoolse opvang en 15 minuten vóór het begin van de lessen zijn de toegangsdeuren open. Wie tijdens de lesuren het schoolgebouw wil betreden, belt aan op het officiële adres en meldt zich aan op het secretariaat.

 

Openingsuren poorten:

De schoolpoorten worden geopend om 8.10u (’s morgens) en om 13.10u (’s namiddags)

Van dan af is er toezicht voorzien op de speelplaats.
Alle leerlingen, zowel kleuters als lagere schoolkinderen, zijn tijdig op school aanwezig, d.w.z. vóór het belsignaal dat het begin van de lessen aankondigt.

Voor de lagere schoolkinderen is het best dat u uw kind slechts tot aan de poort begeleidt. Vergezel hen bij voorkeur niet tot op de speelplaats, tenzij u daartoe een grondige reden hebt. Ouders die toch op de speelplaats van VP1 komen, blijven tot het muziekje klinkt (8.23u). Voor het belteken moeten ze de speelplaats verlaten hebben want om veiligheidsredenen worden de poorten dan gesloten.