Kleuterschool

ONZE KLEUTERSCHOOL...

In de eerste plaats willen wij ervoor zorgen dat onze kleuters zich goed voelen op school: door de prettig aangeklede klaslokalen; de leuke materialen en een warm onthaal door ‘hun’ juf trachten we onze kleuters een echt thuisgevoel te bezorgen.

De klaslokalen.
Onze klassen bestaan uit verschillende speel- en leerhoeken die zo gevarieerd mogelijk ingericht zijn. De kleurrijke, aantrekkelijke materialen zetten de kleuters aan tot ontdekken en experimenteren. De verschillende hoeken nodigen uit tot actie, maar bieden tegelijk toch de nodige geborgenheid.

Onze leefgroepen.
In onze klassen zitten kleuters van verschillende leeftijd bij elkaar (2,5 en 3-jarigen / 4- en 5 jarigen). De jongste kleuters steken op die manier heel wat dingen op van de oudste kleuters en de ‘groten’ leren verantwoordelijkheid dragen voor de kleintjes. Dit zorgt voor een gemoedelijke, familiale sfeer in de klas.

Onze activiteiten.
Het activiteitenaanbod is afgestemd op de belangstelling én het niveau van alle kleuters binnen de klas. Hierbij waken we erover dat alle leergebieden zoals taal, lichamelijke opvoeding, muzische vorming, wereldoriëntatie, wiskunde, godsdienst, enz... aan bod komen. Ook het leren omgaan met elkaar, zorg dragen voor mensen en dingen en respect voor de natuur vinden we erg belangrijk.

Onze juffen.
Wij hebben een team van enthousiaste kleuterjuffen die zich openstellen voor wat er omgaat in hun kleuters. Elke juf volgt de ontwikkeling van haar kleuters op de voet. Zij zorgt ervoor dat uw kapoen een rijk en gevarieerd materialen- en activiteitenaanbod krijgt, zodat de ontwikkeling van uw kind zo goed mogelijk gestimuleerd wordt. De juf tracht zoveel mogelijk in te spelen op wat haar kleuters echt interesseert en waar ze spontaan mee bezig zijn. Door middel van grondige observatie en overleg met de ouders weet de juf wat elke kleuter nodig heeft om een volgende stap in zijn ontwikkelingsproces te kunnen zetten.

Wat u nog meer vindt in onze kleuterschool.
• Een aantrekkelijke speelplaats met een reuzengrote zandbak en een binnenspeelzaal met toestellen die speciaal ontworpen zijn om uw kleuter de kans te geven zijn motoriek en durf te ontwikkelen.
• Regelmatige oudercontacten (zowel in groep als individueel), waarbij u op de hoogte gehouden wordt van de klaswerking, maar ook van de vorderingen die uw kind maakt.
• Een logopediste, een schoolarts en een schoolverpleegster staan het schoolteam en de ouders met raad en daad ter zijde.
• Mogelijkheid tot opvang vóór en na de schooluren.
• Festiviteiten waar we met de hele kleuterschool naartoe leven: het grootoudersfeest, het sinterklaasfeest, carnaval, de sportdag, het schoolfeest…
• Verder krijgen onze kleuters tweemaal per week turnles en trekken er regelmatig op uit naar het park, de markt, de kinderboerderij, de bibliotheek, een toneelvoorstelling Op die manier krijgen ze de gelegenheid om sterke indrukken en intense ervaringen op te doen, wat bijdraagt tot hun groei naar schoolrijpheid.

U bent nieuw in onze school???
Vóór elke nieuwe instapdatum wordt er een kennismakingsnamiddag voorzien, zodat onze nieuwe kleuters al wat vertrouwd geraken met hun klasje en met hun juf. De mama’s en de papa’s krijgen ondertussen de gelegenheid om vragen te stellen aan de leerkracht.
U bent van harte welkom!